Prehľad o organizácii
LUAND s.r.o.
Švermova 1765/29, 974 01 Banská Bystrica
36635197
2021986285
Nemá
nezistený
01.03.2005
16.03.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod LUAND s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LUAND s.r.o.


Konateľ LUAND s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LUAND s.r.o.


Predmet činnosti LUAND s.r.o.


Kataster LUAND s.r.o.


Skrátené výkazy LUAND s.r.o.