Prehľad o organizácii
DAWAN, s.r.o.
Dolná Môlča 126, 974 01 Banská Bystrica
36635201
2021956728
Nemá
nezistený
17.02.2005
Ost.inž.čin.,súv.porad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod DAWAN, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DAWAN, s.r.o.


Konateľ DAWAN, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DAWAN, s.r.o.


Predmet činnosti DAWAN, s.r.o.


Kataster DAWAN, s.r.o.


Skrátené výkazy DAWAN, s.r.o.