Prehľad o organizácii
Speedex s.r.o.
Skliarovo 82, 962 12 Detva
36635219
2021955749
SK2021955749
1 zamestnanec
18.02.2005
Maloobchod s počítačmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,2
-0,23
4,55
16,2 %
-4,13 tis. €
-260,8 %
2022/2021
14,8 tis. €
38,3 %
2022/2021
-0,2
-326,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Speedex s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Speedex s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
2,66
0,84
0,08
3,51

Zisk pred zdanením Speedex s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Speedex s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Speedex s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Speedex s.r.o.


Konateľ Speedex s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Speedex s.r.o.


Predmet činnosti Speedex s.r.o.


Kataster Speedex s.r.o.


Skrátené výkazy Speedex s.r.o.