Prehľad o organizácii
VINIFERA ZH s.r.o.
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
36635227
2021949127
Nemá
nezistený
18.02.2005
21.07.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod VINIFERA ZH s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VINIFERA ZH s.r.o.


Konateľ VINIFERA ZH s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VINIFERA ZH s.r.o.


Predmet činnosti VINIFERA ZH s.r.o.


Kataster VINIFERA ZH s.r.o.


Skrátené výkazy VINIFERA ZH s.r.o.