Prehľad o organizácii
MONTI+, s.r.o.
Lučenecká 46, 991 22 Bušince
36635235
2021950645
SK2021950645
10-19 zamestnancov
18.02.2005
Výroba cestovín
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,11
0,11
30,32
2,6 %
126 tis. €
36,3 %
2022/2021
594 tis. €
9,5 %
2022/2021
0,11
21,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MONTI+, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
130 tis. €
120 tis. €
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
transparex.sk

Tržby MONTI+, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
580 tis. €
560 tis. €
540 tis. €
520 tis. €
500 tis. €
transparex.sk
9,1
0,97
0,13
38,52

Zisk pred zdanením MONTI+, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

EBITDA MONTI+, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
170 tis. €
160 tis. €
150 tis. €
140 tis. €
130 tis. €
120 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MONTI+, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MONTI+, s.r.o.


Konateľ MONTI+, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MONTI+, s.r.o.


Predmet činnosti MONTI+, s.r.o.


Kataster MONTI+, s.r.o.


Skrátené výkazy MONTI+, s.r.o.