Prehľad o organizácii
ONCOMEDICAL, s.r.o.
Škultétyho 307/31, 990 01 Veľký Krtíš
36635243
2021960930
Nemá
1 zamestnanec
18.02.2005
Čin.všeob.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,23
0,33
1,9
30 %
35,2 tis. €
1,4 %
2022/2021
294 tis. €
-9,7 %
2022/2021
0,23
3,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ONCOMEDICAL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby ONCOMEDICAL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
360 tis. €
340 tis. €
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
transparex.sk
15,83
0,7
0,12
3,23

Zisk pred zdanením ONCOMEDICAL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA ONCOMEDICAL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ONCOMEDICAL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ONCOMEDICAL, s.r.o.


Konateľ ONCOMEDICAL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ONCOMEDICAL, s.r.o.


Predmet činnosti ONCOMEDICAL, s.r.o.


Kataster ONCOMEDICAL, s.r.o.


Skrátené výkazy ONCOMEDICAL, s.r.o.