Prehľad o organizácii
SKALEX N B, s.r.o.
Nerudova 5, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
36635251
2021961722
SK2021961722
nezistený
18.02.2005
Ost.služ.posk.v lesníc.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,25
-3,86
0
93,6 %
-43,3 tis. €
-139,2 %
2023/2022
147 tis. €
63,6 %
2023/2022
-0,25
-133,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk SKALEX N B, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby SKALEX N B, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
1,68
0,06
0,41
1,07

Zisk pred zdanením SKALEX N B, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA SKALEX N B, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SKALEX N B, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SKALEX N B, s.r.o.


Konateľ SKALEX N B, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SKALEX N B, s.r.o.


Predmet činnosti SKALEX N B, s.r.o.


Kataster SKALEX N B, s.r.o.


Skrátené výkazy SKALEX N B, s.r.o.