Prehľad o organizácii
BB Car s.r.o.
Partizánska cesta 81, 974 01 Banská Bystrica
36635260
2021960281
SK2021960281
nezistený
18.02.2005
Prenájom automobilov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,3
0,1
0,12
410,1 %
-15 tis. €
-31 %
2022/2021
3,02 tis. €
-30,1 %
2022/2021
-0,3
-85,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BB Car s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby BB Car s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-3,1
2,12
36,49

Zisk pred zdanením BB Car s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA BB Car s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BB Car s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BB Car s.r.o.


Konateľ BB Car s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BB Car s.r.o.


Predmet činnosti BB Car s.r.o.


Kataster BB Car s.r.o.


Skrátené výkazy BB Car s.r.o.