Prehľad o organizácii
Zemstroj, s.r.o.
Lieskovská cesta 21, 962 21 Lieskovec
36635278
2021950568
Nemá
nezistený
18.02.2005
15.01.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Zemstroj, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Zemstroj, s.r.o.


Konateľ Zemstroj, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Zemstroj, s.r.o.


Predmet činnosti Zemstroj, s.r.o.


Kataster Zemstroj, s.r.o.


Skrátené výkazy Zemstroj, s.r.o.