Prehľad o organizácii
Jana Stachová s.r.o.
Iliašská cesta 10, 974 05 Banská Bystrica
36635286
2021978706
Nemá
nezistený
18.02.2005
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,05
-0,09
123
46,4 %
-1,62 tis. €
-143,8 %
2022/2021
9,63 tis. €
2,6 %
2022/2021
-0,05
-151,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Jana Stachová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Jana Stachová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
transparex.sk
2,58
0,54
0,21
143,54

Zisk pred zdanením Jana Stachová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Jana Stachová s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Jana Stachová s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jana Stachová s.r.o.


Konateľ Jana Stachová s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Jana Stachová s.r.o.


Predmet činnosti Jana Stachová s.r.o.


Kataster Jana Stachová s.r.o.


Skrátené výkazy Jana Stachová s.r.o.