Prehľad o organizácii
Perf corp s.r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
36635294
2021949336
Nemá
nezistený
18.02.2005
29.10.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,06
0,27
0,42
121,7 %
-11,8 tis. €
-503,9 %
2015/2014
4,45 tis. €
-85,7 %
2015/2014
-0,06
-125,1 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk Perf corp s.r.o.


2014
2015
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby Perf corp s.r.o.


2014
2015
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,22
0
0,96

Zisk pred zdanením Perf corp s.r.o.


2014
2015
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA Perf corp s.r.o.


2014
2015
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Perf corp s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Perf corp s.r.o.


Konateľ Perf corp s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Perf corp s.r.o.


Predmet činnosti Perf corp s.r.o.


Kataster Perf corp s.r.o.


Skrátené výkazy Perf corp s.r.o.