Prehľad o organizácii
HERIJA ŠPANIA DOLINA, s.r.o.
Špania dolina 127, 974 01 Špania Dolina
36635308
Nemá
nezistený
19.02.2005
13.02.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod HERIJA ŠPANIA DOLINA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HERIJA ŠPANIA DOLINA, s.r.o.


Konateľ HERIJA ŠPANIA DOLINA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HERIJA ŠPANIA DOLINA, s.r.o.


Predmet činnosti HERIJA ŠPANIA DOLINA, s.r.o.


Kataster HERIJA ŠPANIA DOLINA, s.r.o.


Skrátené výkazy HERIJA ŠPANIA DOLINA, s.r.o.