Prehľad o organizácii
LEDUM spol. s r.o.
Lazovná 7/238, 974 01 Banská Bystrica
36635316
2021948687
SK2021948687
1 zamestnanec
22.02.2005
Lekárne
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,06
0,08
42,9 %
3,67 tis. €
496,4 %
2022/2021
459 tis. €
-25,9 %
2022/2021
0,03
446,9 %
2022/2021
4,99 tis. €
N/A

Zisk LEDUM spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby LEDUM spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
9,49
0,57
0,08
2,32

Zisk pred zdanením LEDUM spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA LEDUM spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod LEDUM spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LEDUM spol. s r.o.


Konateľ LEDUM spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LEDUM spol. s r.o.


Predmet činnosti LEDUM spol. s r.o.


Kataster LEDUM spol. s r.o.


Skrátené výkazy LEDUM spol. s r.o.