Prehľad o organizácii
DANI - B, s.r.o.
Murgašova 3190/8, 811 04 Bratislava
36635324
2021949985
Nemá
nezistený
22.02.2005
17.09.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod DANI - B, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DANI - B, s.r.o.


Konateľ DANI - B, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DANI - B, s.r.o.


Predmet činnosti DANI - B, s.r.o.


Kataster DANI - B, s.r.o.


Skrátené výkazy DANI - B, s.r.o.