Prehľad o organizácii
AUTOCENTER, s.r.o. "v konkurze"
Francisciho 10, 982 01 Tornaľa
36635332
2021951107
Nemá
nezistený
22.02.2005
11.05.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod AUTOCENTER, s.r.o. "v konkurze"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AUTOCENTER, s.r.o. "v konkurze"


Konateľ AUTOCENTER, s.r.o. "v konkurze"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AUTOCENTER, s.r.o. "v konkurze"


Správca konkurznej podstaty AUTOCENTER, s.r.o. "v konkurze"


Predmet činnosti AUTOCENTER, s.r.o. "v konkurze"


Kataster AUTOCENTER, s.r.o. "v konkurze"


Skrátené výkazy AUTOCENTER, s.r.o. "v konkurze"