Prehľad o organizácii
Real MG s.r.o.
Gessayova 2500/37, 851 03 Bratislava-Petržalka
36635341
2021950480
SK2021950480
1 zamestnanec
22.02.2005
Reklamné agentúry
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-2,33
1,21
0,15
292 %
-16,5 tis. €
-6,7 %
2022/2021
74,9 tis. €
81,8 %
2022/2021
-2,33
20,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Real MG s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby Real MG s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-2,05
-1,92
0,02
0,34

Zisk pred zdanením Real MG s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA Real MG s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Real MG s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Real MG s.r.o.


Konateľ Real MG s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Real MG s.r.o.


Predmet činnosti Real MG s.r.o.


Kataster Real MG s.r.o.


Skrátené výkazy Real MG s.r.o.