Prehľad o organizácii
Slatinská pekáreň, s.r.o.
Kriváň 452, 962 04 Kriváň
36635359
2021959027
SK2021959027
25-49 zamestnancov
01.03.2005
Výroba chleba
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,12
0,24
0,12
50,3 %
84,5 tis. €
-38,2 %
2022/2021
3,98 mil. €
7,8 %
2022/2021
0,12
-38,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Slatinská pekáreň, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Tržby Slatinská pekáreň, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
transparex.sk
54,11
0,5
0,07
1,5

Zisk pred zdanením Slatinská pekáreň, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk

EBITDA Slatinská pekáreň, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Slatinská pekáreň, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slatinská pekáreň, s.r.o.


Konateľ Slatinská pekáreň, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Slatinská pekáreň, s.r.o.


Predmet činnosti Slatinská pekáreň, s.r.o.


Kataster Slatinská pekáreň, s.r.o.


Skrátené výkazy Slatinská pekáreň, s.r.o.