Prehľad o organizácii
MILOTA s.r.o.
Nemocničná 1 - poliklinika 1, 990 01 Veľký Krtíš
36635375
2021967266
Nemá
3-4 zamestnanci
23.02.2005
Čin.všeob.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,17
0,84
1,2
79,7 %
3,59 tis. €
172,8 %
2022/2021
88,1 tis. €
17,6 %
2022/2021
0,17
160,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MILOTA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby MILOTA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
0,65
0,2
0,12
1,38

Zisk pred zdanením MILOTA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA MILOTA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MILOTA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MILOTA s.r.o.


Konateľ MILOTA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MILOTA s.r.o.


Predmet činnosti MILOTA s.r.o.


Kataster MILOTA s.r.o.


Skrátené výkazy MILOTA s.r.o.