Prehľad o organizácii
DRINK TRADE, s.r.o.
Poľovnícka 37, 974 06 Banská Bystrica
36635383
2021985504
Nemá
nezistený
23.02.2005
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,15
0,01
6,89
2 701,6 %
-480 €
0 %
2016/2015
N/A
-0,15
-14,5 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk DRINK TRADE, s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby DRINK TRADE, s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-26,02
n/a
6,89

Zisk pred zdanením DRINK TRADE, s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA DRINK TRADE, s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod DRINK TRADE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DRINK TRADE, s.r.o.


Konateľ DRINK TRADE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DRINK TRADE, s.r.o.


Predmet činnosti DRINK TRADE, s.r.o.


Kataster DRINK TRADE, s.r.o.


Skrátené výkazy DRINK TRADE, s.r.o.