Prehľad o organizácii
Rohonik, s.r.o.
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
36635391
2021950623
Nemá
nezistený
23.02.2005
10.06.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Rohonik, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Rohonik, s.r.o.


Konateľ Rohonik, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Rohonik, s.r.o.


Predmet činnosti Rohonik, s.r.o.


Kataster Rohonik, s.r.o.


Skrátené výkazy Rohonik, s.r.o.