Prehľad o organizácii
INV-ÚČTOVNÍCTVO, s.r.o.
Nám. SNP 1083, 966 81 Žarnovica
36635405
2021954121
Nemá
3-4 zamestnanci
01.03.2005
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,13
0,14
15,18
10,6 %
3,96 tis. €
22,1 %
2022/2021
40,6 tis. €
12,7 %
2022/2021
0,13
1,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk INV-ÚČTOVNÍCTVO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Tržby INV-ÚČTOVNÍCTVO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
48 tis. €
46 tis. €
44 tis. €
42 tis. €
40 tis. €
38 tis. €
36 tis. €
transparex.sk
4,02
0,89
0,15
9,6

Zisk pred zdanením INV-ÚČTOVNÍCTVO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

EBITDA INV-ÚČTOVNÍCTVO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod INV-ÚČTOVNÍCTVO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INV-ÚČTOVNÍCTVO, s.r.o.


Konateľ INV-ÚČTOVNÍCTVO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INV-ÚČTOVNÍCTVO, s.r.o.


Predmet činnosti INV-ÚČTOVNÍCTVO, s.r.o.


Kataster INV-ÚČTOVNÍCTVO, s.r.o.


Skrátené výkazy INV-ÚČTOVNÍCTVO, s.r.o.