Prehľad o organizácii
Spojmart, s.r.o.
Robotnícka 1/10967, 036 01 Martin
36635413
2021952966
SK2021952966
10-19 zamestnancov
01.03.2005
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,13
0,14
3,51
11,4 %
137 tis. €
-5,5 %
2022/2021
1,05 mil. €
11,5 %
2022/2021
0,13
-12,7 %
2022/2021
1,66 tis. €
-89 %
2020/2019
N/A

Zisk Spojmart, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk

Tržby Spojmart, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
transparex.sk
144,01
0,89
0,05
8,22

Zisk pred zdanením Spojmart, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk

EBITDA Spojmart, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Spojmart, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Spojmart, s.r.o.


Konateľ Spojmart, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Spojmart, s.r.o.


Predmet činnosti Spojmart, s.r.o.


Kataster Spojmart, s.r.o.


Skrátené výkazy Spojmart, s.r.o.