Prehľad o organizácii
L.A.M. BB, s.r.o.
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
36635421
2021954583
SK2021954583
3-4 zamestnanci
25.02.2005
Agent.sprostr.dočas.zam.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0
81,7 %
534 €
-74,5 %
2022/2021
4,4 mil. €
36,9 %
2022/2021
0
-78,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk L.A.M. BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby L.A.M. BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4,5 mil. €
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
transparex.sk
19,66
0,18
0,15
1,09

Zisk pred zdanením L.A.M. BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

EBITDA L.A.M. BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod L.A.M. BB, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie L.A.M. BB, s.r.o.


Konateľ L.A.M. BB, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. L.A.M. BB, s.r.o.


Predmet činnosti L.A.M. BB, s.r.o.


Kataster L.A.M. BB, s.r.o.


Skrátené výkazy L.A.M. BB, s.r.o.