Prehľad o organizácii
VŠ SYSTÉM, s.r.o.
976 61 Hiadeľ
36635448
2021952977
SK2021952977
2 zamestnanci
25.02.2005
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,1
0,16
62,9 %
4,33 tis. €
-40,1 %
2022/2021
359 tis. €
5,1 %
2022/2021
0,04
-55,3 %
2022/2021
303 tis. €
N/A

Zisk VŠ SYSTÉM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby VŠ SYSTÉM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk
6,27
0,37
0,09
1,59

Zisk pred zdanením VŠ SYSTÉM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

EBITDA VŠ SYSTÉM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod VŠ SYSTÉM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VŠ SYSTÉM, s.r.o.


Konateľ VŠ SYSTÉM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VŠ SYSTÉM, s.r.o.


Predmet činnosti VŠ SYSTÉM, s.r.o.


Kataster VŠ SYSTÉM, s.r.o.


Skrátené výkazy VŠ SYSTÉM, s.r.o.