Prehľad o organizácii
Meračská kancelária, s.r.o.
M. Nešpora 11, 962 32 Sliač
36635456
2021961238
Nemá
nezistený
01.03.2005
Geodetické činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
319
0,2 %
164 €
-76,7 %
2022/2021
25,6 tis. €
11,3 %
2022/2021
0,01
-76,8 %
2022/2021
2,88 tis. €
N/A

Zisk Meračská kancelária, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby Meračská kancelária, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
26 tis. €
24 tis. €
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
transparex.sk
2,86
1
0,14
439,38

Zisk pred zdanením Meračská kancelária, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Meračská kancelária, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Meračská kancelária, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Meračská kancelária, s.r.o.


Konateľ Meračská kancelária, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Meračská kancelária, s.r.o.


Predmet činnosti Meračská kancelária, s.r.o.


Kataster Meračská kancelária, s.r.o.


Skrátené výkazy Meračská kancelária, s.r.o.