Prehľad o organizácii
SCARABEO, s.r.o.
Hronská 76, 974 06 Banská Bystrica
36635464
2021972843
SK2021972843
nezistený
25.02.2005
Ost.odborné čin.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
1,82
33,2 %
64 €
-99,2 %
2022/2021
62,9 tis. €
4,1 %
2022/2021
0
-99,2 %
2022/2021
63,5 tis. €
N/A

Zisk SCARABEO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby SCARABEO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
6,42
0,67
0,23
2,68

Zisk pred zdanením SCARABEO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA SCARABEO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SCARABEO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SCARABEO, s.r.o.


Konateľ SCARABEO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SCARABEO, s.r.o.


Predmet činnosti SCARABEO, s.r.o.


Kataster SCARABEO, s.r.o.


Skrátené výkazy SCARABEO, s.r.o.