Prehľad o organizácii
GLOBALTECH, s.r.o. "v likvidácii"
Modré Zeme 5205/29, 984 01 Lučenec
36635472
Nemá
nezistený
26.02.2005
19.09.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod GLOBALTECH, s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GLOBALTECH, s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ GLOBALTECH, s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor GLOBALTECH, s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GLOBALTECH, s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti GLOBALTECH, s.r.o. "v likvidácii"


Kataster GLOBALTECH, s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy GLOBALTECH, s.r.o. "v likvidácii"