Prehľad o organizácii
OKNOTRADE, s.r.o.
Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica
36635481
2021955364
Nemá
nezistený
26.02.2005
09.12.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod OKNOTRADE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OKNOTRADE, s.r.o.


Konateľ OKNOTRADE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. OKNOTRADE, s.r.o.


Predmet činnosti OKNOTRADE, s.r.o.


Kataster OKNOTRADE, s.r.o.


Skrátené výkazy OKNOTRADE, s.r.o.