Prehľad o organizácii
MEDI Help, s.r.o.
M. Rázusa 47/4825, 984 01 Lučenec
36635499
2021987341
Nemá
3-4 zamestnanci
26.02.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,22
0,3
4,53
25,3 %
36,8 tis. €
52,1 %
2022/2021
216 tis. €
11,3 %
2022/2021
0,22
17,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MEDI Help, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby MEDI Help, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
transparex.sk
18,53
0,75
0,11
5,08

Zisk pred zdanením MEDI Help, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MEDI Help, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MEDI Help, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MEDI Help, s.r.o.


Konateľ MEDI Help, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MEDI Help, s.r.o.


Predmet činnosti MEDI Help, s.r.o.


Kataster MEDI Help, s.r.o.


Skrátené výkazy MEDI Help, s.r.o.