Prehľad o organizácii
BALI, s.r.o.
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
36635502
2021952053
Nemá
nezistený
26.02.2005
19.12.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod BALI, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BALI, s.r.o.


Konateľ BALI, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BALI, s.r.o.


Predmet činnosti BALI, s.r.o.


Kataster BALI, s.r.o.


Skrátené výkazy BALI, s.r.o.