Prehľad o organizácii
TUHO s.r.o.
Jesenského 8, 960 01 Zvolen
36635511
2021962239
Nemá
nezistený
26.02.2005
05.01.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0
103,2 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk TUHO s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby TUHO s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,24
-0,03
n/a
0,97

Zisk pred zdanením TUHO s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA TUHO s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TUHO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TUHO s.r.o.


Konateľ TUHO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TUHO s.r.o.


Predmet činnosti TUHO s.r.o.


Kataster TUHO s.r.o.


Skrátené výkazy TUHO s.r.o.