Prehľad o organizácii
MTM-Zlieváreň s.r.o.
Lieskovská cesta 4743, 960 01 Zvolen
36635529
2021953714
Nemá
nezistený
26.02.2005
11.10.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
-127 tis. €
87,1 %
2022/2021
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk MTM-Zlieváreň s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
-3 mil. €
transparex.sk

Tržby MTM-Zlieváreň s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 mil. €
30 mil. €
20 mil. €
10 mil. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením MTM-Zlieváreň s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
-3 mil. €
transparex.sk

EBITDA MTM-Zlieváreň s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
-3 mil. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MTM-Zlieváreň s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MTM-Zlieváreň s.r.o.


Konateľ MTM-Zlieváreň s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MTM-Zlieváreň s.r.o.


Predmet činnosti MTM-Zlieváreň s.r.o.


Kataster MTM-Zlieváreň s.r.o.


Skrátené výkazy MTM-Zlieváreň s.r.o.