Prehľad o organizácii
LUKRA - PLAST, s.r.o.
Ulica A. E. Timku 6082/5, 984 01 Lučenec
36635545
2021983942
SK2021983942
3-4 zamestnanci
01.03.2005
Stolárske práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,05
-0,52
-0,01
91,2 %
-23,3 tis. €
-333 %
2022/2021
446 tis. €
-5 %
2022/2021
-0,05
-161,7 %
2022/2021
2,54 tis. €
1 181,7 %
2020/2019
N/A

Zisk LUKRA - PLAST, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby LUKRA - PLAST, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
6,47
0,09
0,94
0,89

Zisk pred zdanením LUKRA - PLAST, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA LUKRA - PLAST, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod LUKRA - PLAST, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LUKRA - PLAST, s.r.o.


Konateľ LUKRA - PLAST, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LUKRA - PLAST, s.r.o.


Predmet činnosti LUKRA - PLAST, s.r.o.


Kataster LUKRA - PLAST, s.r.o.


Skrátené výkazy LUKRA - PLAST, s.r.o.