Prehľad o organizácii
SMARTH, s.r.o.
Parková 21, 986 01 Fiľakovo
36635553
2021954759
Nemá
nezistený
01.03.2005
Sprostr.obch.s rozl.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-55,61
6,67
0,11
933,9 %
-3,28 tis. €
-3 590,4 %
2022/2021
5,12 tis. €
403,5 %
2022/2021
-55,61
-167 936,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SMARTH, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby SMARTH, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,07
-8,34
n/a
0,11

Zisk pred zdanením SMARTH, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA SMARTH, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SMARTH, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SMARTH, s.r.o.


Konateľ SMARTH, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SMARTH, s.r.o.


Predmet činnosti SMARTH, s.r.o.


Kataster SMARTH, s.r.o.


Skrátené výkazy SMARTH, s.r.o.