Prehľad o organizácii
HMC Invest a.s.
Matuškova 48, 976 31 Vlkanová
36635561
2021959060
SK2021959060
0 zamestnancov
01.03.2005
Ost.inž.čin.,súv.porad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,09
0,16
0
45,2 %
1,19 mil. €
170,3 %
2022/2021
5,66 mil. €
-13,5 %
2022/2021
0,09
187,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk HMC Invest a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby HMC Invest a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk
189,45
0,55
0,39
1,56

Zisk pred zdanením HMC Invest a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA HMC Invest a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod HMC Invest a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HMC Invest a.s.


Konateľ HMC Invest a.s.


Predstavenstvo HMC Invest a.s.


Člen dozorného orgánu HMC Invest a.s.


Jediný akcionár a.s. HMC Invest a.s.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HMC Invest a.s.


Predmet činnosti HMC Invest a.s.


Kataster HMC Invest a.s.


Skrátené výkazy HMC Invest a.s.