Prehľad o organizácii
Ecopasta s.r.o.
Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica
36635570
2021964813
SK2021964813
nezistený
02.03.2005
Výroba olejov a tukov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0,16
145,3 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Ecopasta s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Ecopasta s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-3,45
-0,45
n/a
0,69

Zisk pred zdanením Ecopasta s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Ecopasta s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Ecopasta s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ecopasta s.r.o.


Konateľ Ecopasta s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Ecopasta s.r.o.


Predmet činnosti Ecopasta s.r.o.


Kataster Ecopasta s.r.o.


Skrátené výkazy Ecopasta s.r.o.