Prehľad o organizácii
Interpo spol. s r.o.
Svätotrojičné nám. 19, 963 01 Krupina
36635596
2021964142
SK2021964142
nezistený
03.03.2005
Výroba pracovných odevov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,2
-0,21
10,48
5,2 %
-1,52 tis. €
-941,4 %
2022/2021
6,2 tis. €
48,7 %
2022/2021
-0,2
-1 371,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Interpo spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Interpo spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
9 tis. €
8 tis. €
7 tis. €
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
transparex.sk
1,1
0,95
0,19
20,75

Zisk pred zdanením Interpo spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Interpo spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Interpo spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Interpo spol. s r.o.


Konateľ Interpo spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Interpo spol. s r.o.


Predmet činnosti Interpo spol. s r.o.


Kataster Interpo spol. s r.o.


Skrátené výkazy Interpo spol. s r.o.