Prehľad o organizácii
Tetto, s.r.o.
M. R. Štefánika 3230, 962 12 Detva
36635600
2021959049
SK2021959049
2 zamestnanci
03.03.2005
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,13
0,23
0,61
44,6 %
18,5 tis. €
85,4 %
2022/2021
215 tis. €
-31,5 %
2022/2021
0,13
25,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Tetto, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Tetto, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
12,28
0,55
0,34
1,8

Zisk pred zdanením Tetto, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Tetto, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Tetto, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Tetto, s.r.o.


Konateľ Tetto, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Tetto, s.r.o.


Predmet činnosti Tetto, s.r.o.


Kataster Tetto, s.r.o.


Skrátené výkazy Tetto, s.r.o.