Prehľad o organizácii
NAMET, s.r.o.
Mlynská 206, 976 75 Jasenie
36635618
2021957586
SK2021957586
1 zamestnanec
03.03.2005
Veľkoobchod s odpadom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,39
-8,17
0,84
104,7 %
11,1 tis. €
275,6 %
2022/2021
19,2 tis. €
86,7 %
2022/2021
0,39
166,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk NAMET, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby NAMET, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,19
-0,05
0,19
0,96

Zisk pred zdanením NAMET, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA NAMET, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod NAMET, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NAMET, s.r.o.


Konateľ NAMET, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NAMET, s.r.o.


Predmet činnosti NAMET, s.r.o.


Kataster NAMET, s.r.o.


Skrátené výkazy NAMET, s.r.o.