Prehľad o organizácii
MÁ DAŤ-DAL, s.r.o.
Chrásteka 25, 965 01 Žiar nad Hronom
36635626
2021956035
SK2021956035
3-4 zamestnanci
03.03.2005
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,1
2,86
37,2 %
4,8 tis. €
-54,5 %
2020/2019
108 tis. €
-3,3 %
2020/2019
0,07
-58,3 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk MÁ DAŤ-DAL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Tržby MÁ DAŤ-DAL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
transparex.sk
6,94
0,63
0,16
3,55

Zisk pred zdanením MÁ DAŤ-DAL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

EBITDA MÁ DAŤ-DAL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MÁ DAŤ-DAL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MÁ DAŤ-DAL, s.r.o.


Konateľ MÁ DAŤ-DAL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MÁ DAŤ-DAL, s.r.o.


Predmet činnosti MÁ DAŤ-DAL, s.r.o.


Kataster MÁ DAŤ-DAL, s.r.o.


Skrátené výkazy MÁ DAŤ-DAL, s.r.o.