Prehľad o organizácii
MIMAR 7, s.r.o.
Andreja Hlinku 37/13, 921 01 Piešťany
36635634
2021955980
Nemá
nezistený
04.03.2005
03.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod MIMAR 7, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MIMAR 7, s.r.o.


Konateľ MIMAR 7, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MIMAR 7, s.r.o.


Predmet činnosti MIMAR 7, s.r.o.


Kataster MIMAR 7, s.r.o.


Skrátené výkazy MIMAR 7, s.r.o.