Prehľad o organizácii
Fluido Slovakia s. r. o.
Lazovná 62, 974 01 Banská Bystrica
36635651
2021956849
SK2021956849
10-19 zamestnancov
04.03.2005
Počítačové programovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,09
0,66
13,9 %
55,6 tis. €
27,6 %
2022/2021
972 tis. €
28,9 %
2022/2021
0,08
15,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Fluido Slovakia s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Tržby Fluido Slovakia s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
6,42
0,86
0,69
8,3

Zisk pred zdanením Fluido Slovakia s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Fluido Slovakia s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Fluido Slovakia s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Fluido Slovakia s. r. o.


Konateľ Fluido Slovakia s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Fluido Slovakia s. r. o.


Predmet činnosti Fluido Slovakia s. r. o.


Kataster Fluido Slovakia s. r. o.


Skrátené výkazy Fluido Slovakia s. r. o.