Prehľad o organizácii
TS Constructions & Rental s.r.o.
Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica
36635669
2021958191
Nemá
nezistený
04.03.2005
01.01.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,01
1,55
39,2 %
-199 €
-101,2 %
2018/2017
N/A
-0,01
-101,2 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk TS Constructions & Rental s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby TS Constructions & Rental s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
0,34
0,61
n/a
2,77

Zisk pred zdanením TS Constructions & Rental s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA TS Constructions & Rental s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TS Constructions & Rental s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TS Constructions & Rental s.r.o.


Konateľ TS Constructions & Rental s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TS Constructions & Rental s.r.o.


Predmet činnosti TS Constructions & Rental s.r.o.


Kataster TS Constructions & Rental s.r.o.


Skrátené výkazy TS Constructions & Rental s.r.o.