Prehľad o organizácii
TANART, s.r.o.
Pletiarska 1843/14B, 969 01 Banská Štiavnica
36635677
2021957938
SK2021957938
nezistený
09.03.2005
Ost.špecializ.stav.práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,02
10,51
4,8 %
1,9 tis. €
-78,5 %
2022/2021
47,3 tis. €
2 %
2022/2021
0,02
-78,3 %
2022/2021
29 tis. €
116,1 %
2020/2019
N/A

Zisk TANART, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby TANART, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
7,74
0,95
0,45
15,94

Zisk pred zdanením TANART, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA TANART, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TANART, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TANART, s.r.o.


Konateľ TANART, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TANART, s.r.o.


Predmet činnosti TANART, s.r.o.


Kataster TANART, s.r.o.


Skrátené výkazy TANART, s.r.o.