Prehľad o organizácii
ČERVENÝ s.r.o.
Kynceľová 94, 974 01 Banská Bystrica
36635685
2021969752
SK2021969752
nezistený
05.03.2005
Výroba lekár.nástrojov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,31
-0,56
-1,78
44,5 %
-10,4 tis. €
-2 128,1 %
2022/2021
3,35 tis. €
-70,4 %
2022/2021
-0,31
-2 713,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ČERVENÝ s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby ČERVENÝ s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
2,79
0,55
0,16
-2

Zisk pred zdanením ČERVENÝ s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA ČERVENÝ s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ČERVENÝ s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ČERVENÝ s.r.o.


Konateľ ČERVENÝ s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ČERVENÝ s.r.o.


Predmet činnosti ČERVENÝ s.r.o.


Kataster ČERVENÝ s.r.o.


Skrátené výkazy ČERVENÝ s.r.o.