Prehľad o organizácii
MONTA - ZVOLEN spol. s r.o.
Borovianska 16, 960 01 Zvolen
36635693
2021978508
SK2021978508
10-19 zamestnancov
05.03.2005
Ost.stavebná inštalácia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,02
1,44
46,3 %
5,29 tis. €
-53,5 %
2022/2021
714 tis. €
-5 %
2022/2021
0,01
-55,4 %
2022/2021
40,1 tis. €
77,6 %
2022/2021
N/A

Zisk MONTA - ZVOLEN spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby MONTA - ZVOLEN spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
transparex.sk
40,84
0,54
0,02
2,01

Zisk pred zdanením MONTA - ZVOLEN spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MONTA - ZVOLEN spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MONTA - ZVOLEN spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MONTA - ZVOLEN spol. s r.o.


Konateľ MONTA - ZVOLEN spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MONTA - ZVOLEN spol. s r.o.


Predmet činnosti MONTA - ZVOLEN spol. s r.o.


Kataster MONTA - ZVOLEN spol. s r.o.


Skrátené výkazy MONTA - ZVOLEN spol. s r.o.