Prehľad o organizácii
TIKO MEDIA s. r. o.
Partizánska 1356/35, 986 01 Fiľakovo
36635715
2021959731
Nemá
nezistený
08.03.2005
18.10.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,09
0,06
99,2 %
612 €
1,09 mil. €
0
N/A
N/A

Zisk TIKO MEDIA s. r. o.


2014
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

Tržby TIKO MEDIA s. r. o.


2014
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,01
n/a
0,06

Zisk pred zdanením TIKO MEDIA s. r. o.


2014
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA TIKO MEDIA s. r. o.


2014
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TIKO MEDIA s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TIKO MEDIA s. r. o.


Konateľ TIKO MEDIA s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TIKO MEDIA s. r. o.


Predmet činnosti TIKO MEDIA s. r. o.


Kataster TIKO MEDIA s. r. o.


Skrátené výkazy TIKO MEDIA s. r. o.