Prehľad o organizácii
ZVEROPARK, s.r.o.
Štúrova 22, 949 01 Nitra
36635731
2021963196
SK2021963196
5-9 zamestnancov
08.03.2005
Ost.zábav,voľnočas.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,09
0,1
5,07
9,7 %
37,8 tis. €
-76 %
2022/2021
562 tis. €
-7,6 %
2022/2021
0,09
-77,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ZVEROPARK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby ZVEROPARK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
58,9
0,9
0
8,66

Zisk pred zdanením ZVEROPARK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA ZVEROPARK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ZVEROPARK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZVEROPARK, s.r.o.


Konateľ ZVEROPARK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZVEROPARK, s.r.o.


Predmet činnosti ZVEROPARK, s.r.o.


Kataster ZVEROPARK, s.r.o.


Skrátené výkazy ZVEROPARK, s.r.o.