Prehľad o organizácii
WOOD - CON COMPANY, s.r.o.
Strojárska 362, 966 01 Hliník nad Hronom
36635740
2021978717
Nemá
nezistený
08.03.2005
12.11.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod WOOD - CON COMPANY, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie WOOD - CON COMPANY, s.r.o.


Konateľ WOOD - CON COMPANY, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. WOOD - CON COMPANY, s.r.o.


Predmet činnosti WOOD - CON COMPANY, s.r.o.


Kataster WOOD - CON COMPANY, s.r.o.


Skrátené výkazy WOOD - CON COMPANY, s.r.o.