Prehľad o organizácii
Damyen s.r.o.
Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica 1
36635758
2021961843
Nemá
nezistený
09.03.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Damyen s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Damyen s.r.o.


Konateľ Damyen s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Damyen s.r.o.


Predmet činnosti Damyen s.r.o.


Kataster Damyen s.r.o.


Skrátené výkazy Damyen s.r.o.